Мария Иванова:

ЯМБОЛСКИЯТ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ ОТ КРАЯ НА XIX ДО СРЕДАТА НА XX В.

МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР „ПРОФ. ДРАГАН КЪРДЖИЕВ”ИЛИ ЗА ЯМБОЛСКАТА ОПЕРЕТА

МУЗЕЙНА СБИРКА „ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА В ЯМБОЛСКИЯ КРАЙ“ – ЕДНО НЕПОВТОРИМО ИЗЖИВЯВАНЕ

ЯМБОЛСКАТА МИНЕРАЛНА ВОДА – ЯВЛЕНИЕ В НОВАТА ГРАДСКА ИСТОРИЯ


Стефан Бакърджиев:

THE CONTENT OF ROMAN AND LATE ANTIQUE AMPHORAE AS ECONOMIC PROXY

STROYNO EXCAVATION PROJECT, INTRODUCTION TO THE SITE OF YURTASTROYNO AND REPORT ON THE 2014 SEASON

THE STROYNO ARCHAEOLOGICAL PROJECT,REPORT ON THE SEASON 2015

YURTASTROYNO ARCHAEOLOGICAL PROJECT. PRELIMINARY REPORT TO THE FINAL SEASON OF 2016

RECONSTRUCTION OF ANCIENT LANDSCAPE IN THE HINTERLAND OF ROMAN RURAL SETTLEMENT OF YURTA PROVINCE THRACE (BULGARIA)

ИЗДИРВАНИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ПЛОЩ „БОЯДЖИК“, ОБЩ. ТУНДЖА, ОБЛ. ЯМБОЛ

СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА НАДГРОБНА МОГИЛА № 10000907 ПО АИС АКБ, С. БОТЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „МАЛКОТО КАЛЕ“, С. ВОДЕН, ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СЕЛИЩЕ ОТ РАННАТА И КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА, РИМСКАТА ЕПОХА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО – ОБЕКТ № 1 ПО ТРАСЕТО НА ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД № 2 ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ (I ЕТАП)

СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СЕЛИЩЕ ОТ РАННАТА И КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА, РИМСКАТА ЕПОХА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО – ОБЕКТ № 1 ПО ТРАСЕТО НА ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД № 2 ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ (II ЕТАП)

СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА СЕЛИЩЕ ОТ РАННАТА И КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА, РИМСКАТА ЕПОХА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО (ОБЕКТ № 1 ПО ТРАСЕТО НА ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД № 2 ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ) ПРИ С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА В АР „ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ“ СЕКТОР „ЮЖНА КРЕПОСТНА СТЕНА“


Тодор Вълчев:

АНТРОПОМОРФНА ПЛАСТИКА ОТ СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ЯСЪ ТЕПЕ ДО С. КАБИЛЕ

ПАНАИР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ И АНИМАЦИИ В АР „ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ“ 

(ПРЕГЛЕД НА МУЗЕЙНИТЕ АНИМАЦИИ – Сборник с доклади от теоретичния модул на проведения Преглед на музейните анимации 12 – 14 май 2017 г., Шумен)

СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА УПИ I 20055 В М. ТАНДАРСКИ БАИР ДО С. ХАДЖИДИМИТРОВО, ЯМБОЛСКО

РЕДОВНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ПРАИСТОРИЧЕСКАТА МАЛЕВА МОГИЛА ДО С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

РЕДОВНО AРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ПРАИСТОРИЧЕСКАТА МАЛЕВА МОГИЛА ДО С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

КУЛТОВА МАСИЧКА ОТ КЪСНИЯ НЕОЛИТ


 Илия Илиев:

АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ЗАЧИСТВАНЕТО НА СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИР ДО С. ВОДЕН

СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА УПИ I 20043 В М. ТАНДАРСКИ БАИР ДО С. ХАДЖИДИМИТРОВО, ЯМБОЛСКО