Мария Иванова, отдел „Нова и най-нова история“,  Регионален исторически музей – Ямбол

ЯМБОЛСКИЯТ ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ ОТ КРАЯ НА XIX ДО СРЕДАТА НА XX В.

МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР „ПРОФ. ДРАГАН КЪРДЖИЕВ”ИЛИ ЗА ЯМБОЛСКАТА ОПЕРЕТА


Stefan Bakardzhiev:

THE CONTENT OF ROMAN AND LATE ANTIQUE AMPHORAE AS ECONOMIC PROXY

STROYNO EXCAVATION PROJECT, INTRODUCTION TO THE SITE OF YURTASTROYNO AND REPORT ON THE 2014 SEASON

THE STROYNO ARCHAEOLOGICAL PROJECT,REPORT ON THE SEASON 2015

YURTASTROYNO ARCHAEOLOGICAL PROJECT. PRELIMINARY REPORT TO THE FINAL SEASON OF 2016

RECONSTRUCTION OF ANCIENT LANDSCAPE IN THE HINTERLAND OF ROMAN RURAL SETTLEMENT OF YURTA PROVINCE THRACE (BULGARIA)


Мария Иванова:

МУЗЕЙНА СБИРКА „ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА В ЯМБОЛСКИЯ КРАЙ“ – ЕДНО НЕПОВТОРИМО ИЗЖИВЯВАНЕ


Мария Иванова:

ЯМБОЛСКАТА МИНЕРАЛНА ВОДА – ЯВЛЕНИЕ В НОВАТА ГРАДСКА ИСТОРИЯ


Тодор Вълчев:

АНТРОПОМОРФНА ПЛАСТИКА ОТ СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ЯСЪ ТЕПЕ ДО С. КАБИЛЕ


Тодор Вълчев:

ПАНАИР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ И АНИМАЦИИ В АР „ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ“ 

(ПРЕГЛЕД НА МУЗЕЙНИТЕ АНИМАЦИИ – Сборник с доклади от теоретичния модул на проведения Преглед на музейните анимации 12 – 14 май 2017 г., Шумен)


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев:

ИЗДИРВАНИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ПЛОЩ „БОЯДЖИК“, ОБЩ. ТУНДЖА, ОБЛ. ЯМБОЛ


 Илия Илиев, Тодор Вълчев:

АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ЗАЧИСТВАНЕТО НА СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИР ДО С. ВОДЕН


Илия Илиев, Тодор Вълчев:

СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА УПИ I 20043 В М. ТАНДАРСКИ БАИР ДО С. ХАДЖИДИМИТРОВО, ЯМБОЛСКО


Тодор Вълчев:

СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА УПИ I 20055 В М. ТАНДАРСКИ БАИР ДО С. ХАДЖИДИМИТРОВО, ЯМБОЛСКО


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев:

СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА НАДГРОБНА МОГИЛА № 10000907 ПО АИС АКБ, С. БОТЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Тодор Вълчев, Илия Илиев, Стефан Бакърджиев:

РЕДОВНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ПРАИСТОРИЧЕСКАТА МАЛЕВА МОГИЛА ДО С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев:

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „МАЛКОТО КАЛЕ“, С. ВОДЕН, ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев:

СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СЕЛИЩЕ ОТ РАННАТА И КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА, РИМСКАТА ЕПОХА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО – ОБЕКТ № 1 ПО ТРАСЕТО НА ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД № 2 ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ (I ЕТАП)


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев, Илия Илиев:

СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СЕЛИЩЕ ОТ РАННАТА И КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА, РИМСКАТА ЕПОХА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО – ОБЕКТ № 1 ПО ТРАСЕТО НА ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД № 2 ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ (II ЕТАП)


Тодор Вълчев, Илия Илиев:

РЕДОВНО AРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ПРАИСТОРИЧЕСКАТА МАЛЕВА МОГИЛА ДО С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Тодор Вълчев:

КУЛТОВА МАСИЧКА ОТ КЪСНИЯ НЕОЛИТ


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев, Илия Илиев:

СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА СЕЛИЩЕ ОТ РАННАТА И КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА, РИМСКАТА ЕПОХА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО (ОБЕКТ № 1 ПО ТРАСЕТО НА ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД № 2 ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ) ПРИ С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Стефан Бакърджиев, Мирослав Козарев:

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА В АР „ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ“ СЕКТОР „ЮЖНА КРЕПОСТНА СТЕНА“