Регионален исторически музей – Ямбол

Стефан Бакърджиев – директор

Отдел Археология

Фонд Праистория
Уредник – Тодор Вълчев
Фондове Античност, Нумизматика
Уредник – Мирослав Козарев
Фонд Средновековие
Уредник – Явор Русев

Отдел Българските земи XV – XIX век

Фонд Възраждане
Уредник – Христина Женкова
Фонд Етнография
Уредник – Станислава Димитрова

Отдел Нова и най-нова история

Фонд Нова история
Уредник – Таня Иванова
Фонд Най-нова история
Уредник – Мария Иванова

Отдел Връзки с обществеността

Уредник – Станка Павлова
Екскурзовод – Георги Славов
Екскурзовод – Кремена Димова
Екскурзовод – Дилян Едрев
Художник – Таня Косева

Отдел Счетоводство

Гл. счетоводител – Жана Димитрова
Техн. секретар – Милена Иванова
Домакин – Славка Петрова

Реставратор – Георги Илиев
Работник – Валентин Илиев

Археологически резерват Тракийски и античен град Кабиле

Пазачи: Христо Димитров, Въльо Лечев,
Ваньо Жеков, Добри Косев
Чистачка – Капка Ганева