No Picture
Новини

„Поселищен живот в Тракия“

На 8 ноември в Етнографския комплекс в кв. Каргон ще се проведе V-я международен симпозиум “Поселищен живот в Тракия”. Представените доклади ще бъдат свързани с различни етапи от развитието на античния период в Югоизточна България. […]