На ФОКУС

Бронзова брадва от праисторическата Малева могила до с. Веселиново

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол Бронзовата брадва е открита през 1927 г., когато гимназиалният учител Захари Измирлиев организира ученици и те провеждат „пикник с копане” на праисторическата Малева могила до с. […]

На ФОКУС

Сребърни висулки от ранната брознова епоха от с. Могила

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол По време на археологическите проучвания на надгробна могила до с. Могила през 2004 г. са открити едни от най-ранните сребърни накити в долината на р. Тунджа. […]

На ФОКУС

Антропоморфна фигурка от селищната могила Драма – Мерджумекя

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол През 1984 г. по време на археологическите проучвания на селищната могила в местността Мерджумекя до с. Драма е открит фрагмент от керамична човешка фигурка. Запазена е […]

На ФОКУС

Антропоморфна фигурка-дрънкалка от селищната могила Драма – Мерджумекя

Тодор Вълчев, фонд „Праистория“, Регионален исторически музей – Ямбол По време на археологическите проучвания на селищната могила Драма – Мерджумекя през 1986 г. е открит един рядко срещан експонат. Това е фигурка-дрънкалка, която има антропоморфни […]

На ФОКУС

Женска фигура от селището Драма – Герена

Тодор Вълчев, фонд „Праистория“, Регионален исторически музей – Ямбол През 1988 г. по време на археологическите проучвания на откритото селище в местността Герена до с. Драма е открита масивна човешка фигурка. Тя е изработена от […]

На ФОКУС

Мъжка фигурка от селищната могила Драма – Мерджумекя

Тодор Вълчев, фонд „Праистория“ – Регионален исторически музей – Ямбол Един от най-интересните експонати, свързани с праисторическата антропоморфна пластика, произхожда от с. Драма. Мъжката фигурка е открита на селищната могила в местността „Мерджумекя“ през 1963 […]

На ФОКУС

„Мислителят” от селищната могила Драма – Мержумекя

По време на археологическите проучвания на селищната могила Драма – Мерджумекя е открит един от шедьоврите на праисторическата пластика. Човешка фигурка е изработена от глина, която след изпичането е придобила кафяв цвят. Висока е 6 […]

На ФОКУС

Рогов сърп от селищната могила Ясъ тепе до с. Кабиле

Тодор Вълчев, фонд „Праистория“ – Регионален историески музей – Ямбол Роговият сърп е открит по време на редовните археологически проучвания на праисторическата селищна могила Ясъ тепе до с. Кабиле. Изработен от животински рог с дължина […]

На ФОКУС

Мраморна висулка от праисторическата Малева могила до с. Веселиново  

Тодор Вълчев, фонд „Праистория“ – Регионален исторически музей – Ямбол През 2014 г., по време на археологическите разкопки на селищната могила до с. Веселиново, е открита висулка с бял цвят, изработена от мрамор. Повърхността ú […]

На ФОКУС

Златна апликация от селищната могила Драма – Мерджумекя

Тодор Вълчев, фонд „Праистория“ – Регионален исторически музей – Ямбол През 2000 г., по време на археологическите разкопки на селищната могила до с. Драма, е открит един от най-впечатляващите експонати на РИМ – Ямбол. Това […]