Служителите в Регионален исторически музей – Ямбол представят специализирани беседи посветени на различни периоди от историята на региона и на България:

* Праистория на българските земи

* Тракийската култура в българските земи

* Монетите говорят /нумизматичното богатство на Кабиле/

* Хамбарлийски и Сюлейманокьойски надписи

* Занаятите и търговията в средновековния Ямбол

* Ямбол и средновековните владетели

* Османското нашествие

* Война на справедливостта