Фонд „Нова история“ към Регионален исторически музей – Ямбол съхранява богат документален и веществен материал, носещ духа и стойностите на следосвобожденската история на Ямболския край (1878 – 1944 г.). Притежава повече от 18 000 документа, снимки, спомени и предмета.

Особен интерес за специалисти и краеведи представлява колекцията от документи, снимки и спомени за известни ямболски граждани и фамилии с принос в националната ни история. Съществува богат материал за арменците, руснаците, турците и евреите, живели и творили в града.Тук се съхраняват семейните книги на еврейската и арменската общини, а също така и ценни свидетелства за бежанците от Одринска Тракия и Беломорието.

От икономическата история на региона най-голяма ценност представляват документите за: покупко-продажбата на земя, търговията със зърнени храни, създаването и дейността на промишлените предприятия, и развитието на занаятите.

Една от безспорно най-интересните и богати колекции във фонда е тази на изгледи от стария Ямбол, допълнена с градоустройствени и множество архитектурни планове на интересни обществени сгради.

Във фонд „Нова история“ се пазят снимки на всички ямболски депутати и кметове, на политически дейци и общественици, предизборни листовки и изборни бюлетини. Изключително ценни са избирателните списъци на ямболските граждани от 30-те години, които дават богата информация за техния социален състав.

Героизмът на ямболските войници на бойните полета е представен с колекции от ордени и медали, хладно и огнестрелно оръжие, топографски карти, военни униформи и принадлежности, пощенски картички и снимки от фронта, спомени за завладяването на Одрин и за Владайското въстание.