Обредната възстановка за отбелязване Деня на лятното слънцестоене без физическо издание през 2020 г.

Във връзка с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка и  свързаните с нея заповеди на Министъра на здравеопазването за въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, както и на основание на методическите указания на Министъра на културата за реда при посещение на музеите на открито и закрито и Заповед №072 от 17.06.2020г. на Директора на Регионален исторически музей – Ямбол, се преустановяват всички мероприятия на 21.06.2020г., свързани със събитието по посрещане на слънцето на скалното светилище на „Зайчи връх” в Археологически резерват „Тракийски и античен град Кабиле”.

Забранява се и допускането на външни лица на територията на резервата в извън указаното работно време.

Мярката се въвежда с цел недопускането на масово струпване на неоторизиран брой хора на ограничено пространство и опазване здравето на гражданите в условията на пандемия от COVID-19.

Все пак Регионален исторически музей-Ямбол, в партньорство с Община Ямбол и с подкрепата на „Вила Ямбол“, ще ви направи свидетели на мистичния орфически ритуал. Събитието няма да се проведе в традиционната си форма, но церемонията по посрещане на първите слънчеви лъчи на скалното светилище в АР ”Тракийски и античен град Кабиле” ще се излъчва онлайн на фейсбук страницата на музея.