Костени и мраморни „копчета” от с. Хаджидимитрово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

По време на археологическите проучвания на неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово са открити 2 костени и 1 мраморно „копче”. Изработени са от масивни кости със светложълт цвят или от бял мрамор и имат загладена повърхност. „Копчетата” имат овална форма, като в средата се стесняват и така придобиват формата на осморка. Тези редки находки се датират в края на късния неолит (5200 – 4900 г. пр. Хр.).

Хората винаги са се опитвали да се отличават един от друг. През праисторическата епоха те са носели различни накити, които са били изработени от камък, кост или мидени черупки. Така древните хора са се стремили да изглеждат „красиво” според тогавашните стандарти, а също така и да изразят своята индивидуалност. „Копчетата” са накити, които са били носени на най-видимата част на човешкото тяло – торса.

По време на проучванията на култовия ямен комплекс до с. Хаджидимитрово е установена определена повторяемост във вида и начина на полагане на различните предмети. Те са запълвани по определен, предварително организиран начин, свидетелстващ за преднамерени действия, вероятно свързани със специални обреди, отразяващи вярванията на най-ранните земеделци. В ямите са открити керамични съдове, костени, каменни и кремъчни оръдия на труда, прешлени за вретено, тежести за стан, накити изработени от глина или мидени черупки. Заедно с предметите от ежедневието праисторическите хора са поставяли „в дар на боговете”и редки, и „престижни” предмети.

„Копчетата” са изложени в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.