Керамична гривна от неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 2009 г., по време на археологическите проучвания на неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово, е открит един рядък експонат – керамична гривна. Тя е изработена от глина, която след изпичането е придобила черен цвят. Повърхността ѝ е загладена и е украсена с врязани линии, които оформят част от спирали. Самите части от спирали са запълнени с набодени точки. Керамичната гривна е открита фрагментирана и сега е изцяло възстановена. Висока е 3,5 см и има диаметър на отвора 4,4 см. Керамичната гривна се датира в края на късния неолит (5200 – 4900 г. пр. Хр.).

Малкият диаметър на гривната показва, че тя може да се носи само от дете, а големината и украсата ѝ подсказват, че тя не е носена ежедневно. Тази рядка находка попада в групата на „престижните предмети”, които са отразявали по-специалното място на своя притежател в праисторическото общество. Според чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов „престижните предмети”, които са носени от деца или младежи представян „престижа” на семейството, а не само на неговия водещ член.

По време на проучванията на култовия ямен комплекс до с. Хаджидимитрово е установена определена повторяемост във вида и начина на полагане на различните предмети. Те са запълвани по определен, предварително организиран начин, свидетелстващ за преднамерени действия, вероятно свързани със специални обреди, отразяващи вярванията на най-ранните земеделци. В ямите са открити керамични съдове, костени, каменни и кремъчни оръдия на труда, прешлени за вретено, тежести за стан, накити изработени от глина или мидени черупки. Заедно с предметите от ежедневието праисторическите хора са поставяли „в дар на боговете” и редки, и „престижни” предмети.

Керамичната гривна е изложена в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.