Каменен скиптър-чукалка от с. Момина църква

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 1968 г. във фонда на музея постъпва един интересен експонат – каменен скиптър-чукалка. Открит е до с. Момина църква. Изработен е от камък със сиво-зелен цвят и множество тъмни петна. Повърхността му е загладена. Скиптърът-чукалка е висок 19 см и тежи 1,124 гр. Датира се в късната бронзова епоха (1500 – 1100 г. пр. Хр.).

Представеният скиптър-чукалка се отнася към тип 3 по типологията на проф. Еужен Сава за този тип находки от територията на култура Кослоджени в Румъния и Молдова. Подобни скиптри-чукалки са откривани заедно с леярски калъпи и други предмети, свързани с добива и обработката на медна руда. Според проф. Еужен Сава те са били белег на престижа и богатството, получено именно чрез добив, обработка и търговия с метали.

Късната бронзова епоха (1500 – 1100 г. пр. Хр.) е периода на формиране на тракийската култура. Това е времето на „легендарните тракийски царе” – Рез, Диомед и Перой, които според Омир са участвали в Троянската война. През този период се оформя социалната структура вожд/цар – жрец, известна ни от писмените извори. Появява се и специална група (социална прослойка), която е свързана с добива и обработката на руди.

Скиптърът-чукалка е изложен в зала „Археология” на Регионален исторически музей – Ямбол.