За втора поредна година публиката ще избира СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НА ПАНАИРА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ И АНИМАЦИИ

Регионален исторически музей – Ямбол и Община Ямбол отправят отворена покана за участие в организирания от тях международен конкурс за СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НА ПАНАИРА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ И АНИМАЦИИ – КАБИЛЕ 2023.

В надпреварата имат право да се включат групи, неправителствени организации, клубове, свободни артисти, историци, археолози и сдружения от страната и чужбина, имащи за предмет на дейност изучаване и реконструиране на миналото, възстановки на събития, облекло, бит и култура, занаяти и въоръжение от различни исторически периоди (Античност, Ранно и Късно Средновековие) и експериментална археология.

Поканата за участие стартира на 1 юли 2022 г.  Кандидатите трябва да изпратят кратки видео визитки или филми, с които да представят себе си и своята дейност по атрактивен начин най-късно до 15 август 2022 г. Важно условие е проектите да са авторски.

До гласуване в ИЗБОРА НА ПУБЛИКАТА ще бъдат допуснати само тези видео материали, чието съдържание отговаря на изискванията за историческа достоверност. Видео визитките на одобрените кандидати ще бъдат публикувани на фейсбук страниците на Регионален исторически музей – Ямбол и Община Ямбол, като към всяка от тях ще има линк за гласуване.

Победителят ще бъде определен на база брой „харесвания” от публиката и ще е специален гост в следващото издание на Панаира през 2023 г. В случай, че победителят вече е участвал в предходни издания на събитието, той трябва да подготви възстановка/демонстрация, непоказвана пред публиката в Кабиле.

Организаторите поемат разходите на победителя за транспорт, настаняване и дневни  в размер на 1500 евро за българските участници и на 2500 евро за гостите от чужбина за  Панаира през 2023 г.

Гласуването ще протече в периода 25 август – 15 септември 2022 г. Победителят в онлайн надпреварата ще стане ясен на 24 септември 2022 г. по време на  IX-я Панаир на туристическите забавления и анимации.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ:

☑ Продължителност на видеото – от 90 до 210 сек;

☑ Кратка биография  и лого на кандидата;

☑ Снимки (мин. 3 бр.) на кандидата, които да бъдат използвани с рекламна цел;

  • Предпочитан видеоформат: MPEG, MP4, AVI. Разделителна способност на видеото: 1920 × 1080 в хоризонтално положение;
  • Кодеци: Не използвайте специални кодеци, за да осигурите възможно най-голяма преносимост между платформите;
  • Видеото не трябва да съдържа търговска реклама и авторите на всеки клип трябва да имат ясни авторски права върху аудио и визуалното съдържание;
  • Дигиталните материали изпратете чрез платформите за онлайн споделяне WeTransfer,Google Drive, Dropbox на имейл museum.yambol@gmail.com със заглавие VIDEO CONTEST MODULE.

 

За въпроси и допълнителна информация:

отдел „Връзки с обществеността“

Регионален исторически музей –Ямбол

тел.: +359 46 663411

museum.yambol@gmail.com

Кремена Димова / Таня Косева

** С подаването на заявка за участие приемаме, че авторът дава съгласие за публична прожекция на видеото, както и публикуване на информацията в интернет и печатните издания на Панаира.