Важно съобщение!

На основание т. 17 от Заповед № РД-01-856/19. 10. 2021 г. на Министерство на здравеопазването Регионален исторически музей – Ямбол, АР „Тракийски и античен град Кабиле“ и Етнографски комплекс Каргон ще бъдат затворени за посетители от 21. 10. 2021 (четвъртък) до създаване на необходимата организация за възстановяване на работния процес.