Модел на пещ от селищната могила Драма – Мерджумекя

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

 През 1991 г., по време на археологическите проучвания на селищната могила в местността Мерджумекя до с. Драма, е открит модел на пещ.

Моделът е изработен от глина, която след изпичането е придобила кафяв цвят и има правоъгълно сечение със заоблени ръбове. Пред отвора ѝ е моделирана площадка, а около отворът е оформен фронтон, украсен с врязвания. По ръба на задната страна на модела има релефна лента с ямички. Пещта е украсена с врязани ленти с насечки и е висока 8,5 см.

Моделът на пещ се датира в късния халколит (4500 – 4300 г. пр. Хр.).

Според Мая Аврамова през неолитната епоха се появява култът към огъня, а огнището в праисторическия дом се превръща в сакрално място. Той е бил едновременно стихийна сила, която не подлежи на контрол и верен помощник, който прогонва дивите зверове, стопля дома и изпича хляба.

Зависимостта на праисторическите хора от природата естествено води до нейното почитане и стремеж за „подчиняването” ѝ. Овладяването на огъня е бил важен момент в човешката история. Той е отделил хората от животните.

През халколитната епоха се появяват моделите на пещи, изработени от глина. Срещат се, както схематично представени модели, така и такива с богата пластнична украса от антропоморфни и/или зооморфни изображения, и различни геометрични орнаменти. Според Мая Аврамова те са били използвани при определени обреди, свързани с огъня.

Моделът на пещ е изложена в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.