Керамичен амулет от късния халколит от селищната могила до с. Драма

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 1987 г. по време на археологическите проучвания на селищната могила в местността „Мерджумекя“ до с. Драма е открит керамичен амулет. Той е изработена от глина, която след изпичането е придобила черен цвят. Повърхността му е загладена. Амулетът има ромбовидна форма със заоблени ъгли. Във всеки ъгъл са пробити по два отвора. Между отворите са врязани линии, запълнени с бяла паста, които образуват два реда квадратчета. В средата на амулета тази украса се повтаря, така че в центъра му се образува още един малък ромб. Керамичният амулет е висок 10 см. Датира се в късния халколит (4500 – 4300 г. пр. Хр.).

В научната литература са изказани различни предположения относно предназначението на керамичните амулети, които може да има кръгла или ромбовидна форма и трапецовиден израстък с две дупки в горната им част. Проучвателите ги свързват с религиозните вярвания на праисторическите хора. Според проф. Ян Лихардус керамичните амулети са пробивани винаги на едно и също място и са носени на шнур. Върху задната страна, скрита от наблюдателя, допълнително са врязвани различни знаци и символи. Според чл.-кор. проф. Васил Николов това са антропоморфни амулети, които схематично представят богинята Майка. Керамичните амулети са натоварени със семантика, позната на халколитните хора и свързана с техните вярвания.

Находката е изложена в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.