За трета поредна година отбелязахме деня на лятното слънцестоене в АР“Тракийски и античен град Кабиле“