Дни за безплатно посещение на музейните обекти:

– Национален празник на РБългария – 3 март;
– Ден на Ямбол – Свети Дух;

– 16, 23 и 30 ноември 2020 г.
определени със заповед на директора на РИМ – Ямбол.