Бронзов сърп от с. Иречеково

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 1963 г. бронзовият сърп постъпва във фонда на музея. Открит е в района на с. Иречеково. Изработен е чрез леене от сплав между мед и олово. Има дъговидно острие и „бутон” на края. Дължината му е 22,0 см. Датира се в късната бронзова епоха (1500 – 1100 г. пр. Хр.).

През този период се наблюдава разцвет на бронзовата металургия. За това свидетелстват нарасналото количество, качество и разнообразие на металните предмети. Леярят е можел да копира всеки предмет, включително вносните изделия, и да му предаде индивидуални характеристики.

Като правило отлетите и изковани предмети са уникални изделия и рядко са повтаряни. Освен това бронзът е сплав, която се „рециклира” – може да се стопи и от нея да се излее нов предмет.

В повечето случаи бронзовите сърпове са част от колективни находки. На територията на Северна България и Южна Румъния те са откривани заедно с други оръжия от бронз – кухи брадви, рапири и копия.

В науката са изказани различни мнения относно тези „съкровища” – те са използвани като разменно средство, принасяни са в дар на боговете или са скривани в моменти на опасност.

Бронзовият сърп е изложен в зала „Археология” на Регионален исторически музей – Ямбол.