Антропоморфна фигура от неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

През 2010 г., по време на археологическите проучвания на неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово, е откритa масивна човешка фигурка. Тя е изработена от едно парче глина, като само ръцете са били добавени в последствие, а сега са отчупени. След изпичането фигурката е придобила черен цвят. Древният майстор схематично е представил човешкото лице. Очите са оформени чрез прищипване на глината, а посредством изтегляне е оформен носът ѝ. Фигурката има релефно предадена прическа, която наподобява вписани една в друга няколко букви “V”. Фигурата е висока 10,3 см. Находката се датира в късния неолит (5500 – 4900 г. пр. Хр.).

Антропоморфната пластика се свързва с религията и вярванията на праисторическите хора. Древният майстор е моделирал от глина отделните елементи на човешкото тяло и след това ги е съединявал посредством дървени клечки или прилепване. Понякога фигурките са покривани с фин пласт пречистена глина, която скрива отделните конструктивни елементи и превръща антропорфната пластика в едно цяло. Някой от малките фигурки са изработвани направо от едно парче глина.

Според Лидия Бергер антропоморфната пластика е изработвана на отделни части, защото по време на ритуалите на праисторическите хора фигурките са чупени по тези слаби места. По време на археологическите проучвания на селищната могила до с. Караново в една яма са открити частите от една човешка фигурка. Реконструкцията й показва, че тя е счупена по местата, където се намират връзките между отделните елементи.

Фигурката е изложена в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.