XXXIX–та среща на археолозите от ЮИ България

На 14 февруари в Раднево ще се проведе ежегодната  конференция на археолозите от ЮИ България. Събитието се провежда традиционно по повод Деня на археолога. Участие с доклади ще вземат археолозите от Регионален исторически музей – Ямбол.

д-р Стефан Бакърджиев

Археологическо проучване на надгробна могила до с. Дражево

д-р Стефан Бакърджиев, Мирослав Козарев

Редовно археологическо проучване на сектор XII в АР”Тракийски и античен град Кабиле”

Явор Русев

Редовно археологическо проучване на средновековна крепост „Малкото кале“ до с. Воден

Тодор Вълчев

Теренни издирвания между р. Ада и р. Геренска, общ. Тунджа