Регионален исторически музей – Ямбол

Стефан Бакърджиев – директор

Отдел Археология

Уредник – Тодор Вълчев

Уредник – Мирослав Козарев

Уредник – Борислава Павлова

Уредник – Явор Русев

Отдел Българските земи XV – XIX век

Фонд Възраждане

Уредник – Цветанка Андреева

Фонд Етнография

Уредник – Станислава Минева

Уредник – Динка Ангелова

Отдел Нова и най-нова история

Фонд Нова история
Уредник – Таня Иванова
Фонд Най-нова история
Уредник – Мария Иванова

Отдел Връзки с обществеността

Уредник – Кремена Димова

Екскурзовод – Георги Славов

Художник – Таня Косева

Отдел Счетоводство

Гл. счетоводител – Жана Димитрова
Техн. секретар – Милена Иванова
Домакин – Галя Иванова

Археологически резерват Тракийски и античен град Кабиле

Пазачи: Христо Димитров, Въльо Лечев,
Ваньо Жеков, Георги Иванов
Чистачка – Капка Ганева