Страничката на Шефа

НАЧАЛОТО

На 31.01.1880 г. директора на народното просвещение на Източна Румелия – Йоаким Груев в Окръжно № 2770 от 29 октомври 1883 г. за събирание и пазение старины и сниманиие надписи от паметници  изпратено до префектите […]