На ФОКУС

Керамичен съд от неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол През 2013 г., по време на археологическите проучвания на неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово, са открити фрагменти от един керамичен съд – лилиевидна паница. Тя […]

На ФОКУС

Антропоморфна фигура от неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол През 2010 г., по време на археологическите проучвания на неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово, е откритa масивна човешка фигурка. Тя е изработена от едно парче […]

На ФОКУС

Керамичен амулет от късния халколит от селищната могила до с. Драма

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол През 1987 г. по време на археологическите проучвания на селищната могила в местността „Мерджумекя“ до с. Драма е открит керамичен амулет. Той е изработена от глина, […]

На ФОКУС

Двоен миниатюрен керамичен съд от селищната могила Драма – Мерджумекя

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол По време на археологическите проучвания на селищната могила Драма – Мерджумекя през 1985 г. е открит един интересен експонат. Това е миниатюрен керамичен съд. Изработен е […]

На ФОКУС

Костени и мраморни „копчета” от с. Хаджидимитрово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол По време на археологическите проучвания на неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово са открити 2 костени и 1 мраморно „копче”. Изработени са от масивни кости със […]

На ФОКУС

Бронзов сърп от с. Иречеково

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол През 1963 г. бронзовият сърп постъпва във фонда на музея. Открит е в района на с. Иречеково. Изработен е чрез леене от сплав между мед и […]

На ФОКУС

Бронзова брадва от ранната бронзова епоха от с. Иречеково

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол Находката постъпва във фонда на музея през 2016 г. Бронзовата брадва е открита до с. Иречеково. Изработена е от сплав между мед и олово. Има масивно […]

На ФОКУС

Каменен скиптър-чукалка от с. Момина църква

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол През 1968 г. във фонда на музея постъпва един интересен експонат – каменен скиптър-чукалка. Открит е до с. Момина църква. Изработен е от камък със сиво-зелен […]

На ФОКУС

Костен скиптър-чук от неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол Находката е открита по време на археологическите проучвания на неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово. Скиптърът-чук е изработен от масивна животинска кост, чиято повърхност е загладена. […]

На ФОКУС

Керамична гривна от неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол През 2009 г., по време на археологическите проучвания на неолитния култов обект до с. Хаджидимитрово, е открит един рядък експонат – керамична гривна. Тя е изработена […]