5 юни 1972 г. –  началото на археологическите проучвания в Кабиле

Началото на археологическите проучвания в Кабиле не случайно съвпадна с организирания през 1972 г. Първи международен конгрес по тракология и с широкото разгръщане на траколожките изследвания у нас. Другият голям градски център в древнотракийските земи през елинистическата епоха – Севтополис бе проучен в периода 1947 – 1954 г., но безвъзвратно загубен за науката като археологически обект, тъй като попадна в границите на бъдещия язовир „Копринка”. Поради тази причина, за бъдещите изследвания в областта на тракийската проблематика, археологическите проучвания на Кабиле придобиваха особено значение. Предвид широкомащабните археологически проучвания, които тепърва предстоеше да се разгърнат в Кабиле, бяха ангажирани усилията на няколко научни институции – Археологическият институт с музей при БАН, Софийският университет „Св. Климент Охридски” (в лицето на катедрата по Археология при Историческия факултет) и Института по тракология при БАН. Историческият музей в Ямбол, който участваше със свои представители в научния екип, пое тежкото бреме на организатор и инвеститор на проучванията. Археологическият екип бе комплектован по инициатива и лична преценка на главния научен ръководител проф. В.Велков. Този екип претърпя известни промени в състава си за изтеклите години, но в различно време и с различна продължителност в археологическите проучвания участваха: Александра Милчева, Златозара Гочева, Людмил Гетов, Диана Гергова, Мечислав Домарадски, Гаврил Лазов, Петър Делев, Върбинка Найденова, Костадин Рабаджиев, Нели Танчева, Димитър Драганов, Илия Кръстев, Стефан Бакърджиев, Ивайло Лозанов, Венета Ханджийска, Иван Вълчев, Мирослав Козарев и др. През 1976 г. в непосредствена близост, бе изградена модерна археологическа база, а през 1986 г. и експозиционна зала с площ от 1000 м2. Днес почти петдесет години по-късно Археологическия резерват „Тракийски и античен град Кабиле” е един от най-социализираните тракийски археологически обекти у нас и място за обучение на бъдещи археолози.

проф.д-р Людмил Гетов, Стефан Бакърджиев