На ФОКУС

Култова масичка от късния неолит от селището Драма – Герена

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол През 1992 г., по време на археологическите проучвания на откритото селище в местността Герена до с. Драма,  е открита масивна култова масичка. Тя е изработена от […]