Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЯМБОЛ преустановява прекия контакт с посетители и външни лица за периода 16.03 – 12.04.2020 г. На основание на обявеното Извънредно положение на 13.03.2020 г. от Народното събрание на РБългария и Заповед […]