18 май – Международен ден на музеите

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
Поздравявам Ви сърдечно с  Международния ден на музеите – 18 май. Това е ден за признание на Вашия професионализъм в съхраняването и социализирането на богатото ни културно наследство. Обръщам се към всички Вас с чувство на благодарност и уважение, защото Вие правите най-важното – с всеотдайния си труд съхранявате паметта на нацията и с примера си увличате нови последователи.
Бъдете живи и здрави, изпълнени с много енергия!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Стефан Бакърджиев, Директор РИМ – Ямбол

 

След Първата световна война се създават условия за изграждане на международен орган за сътрудничество в областта на музейното дело. След Втората световна война през 1946 г. към ЮНЕСКО се изгражда Международен съвет на музеите /ICOM/. Според устава му: „Музей е постоянна институция с идеална цел, в служба на обществото и неговото развитие, отворена за публиката и занимаваща се с изследвания, които се отнасят до материалните свидетелства за човека и околната среда“.

Всяка година на 18 май светът отбелязва Международния ден на музеите. Решението за това е взето по време на заседанието на ХІ-та генерална конференция на Международния съвет на музеите (International Council of Museums, ICOM ), проведена в Москва през 1977 г. Целта на празника е да се повиши информираността и ролята на музеите в развитието на обществото, защото музеите са важно средство за културен обмен, обогатяване на културите и развитие на взаимното разбирателство, сътрудничество и мир между народите.