14 февруари – Ден на археолога, лозаря и любовта

В чест на този забележителен празник, Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО организира Втория мегалитен фотоконкурс за артефакти, свързани с винопроизводството в древността, под наслов „Благословени зимни празници”.

Регионален исторически музей, благодарение на колегата Тодор Вълчев, се включи в този конкурс, в категорията: „Съдове за ритуали с вино (пр. н.е)“.

Снимката, изпратена за участие е на кантарос с украса „Западен склон”. Кантаросът е изработен на бързо грънчарско колело от добре пречистена глина. Покрит е с черен фирнис и под ръба на устието е нанесена украса в стил „Западен склон”. Кантаросът е открит по време на археологическите проучвания на надгробна могила до с. Дражево, обл. Ямбол. В гроба на младия воин са открити още амфора, кратеровиден съд, аскос, керамична лампа, желязно копие, желязно ножче, части от бронзов венец с керамични топчета и бронзови листенца с позлата, както и монета на Антиох II Теос (261 – 246 г. пр. Хр.) с контрамарка от монетарницата в Кабиле. Кантаросът е открит поставен в кратеровидния съд, в близост до амфората. Този тип съдове се свързват с пиршествата, провеждани от тракийските династи, във връзка с култа към бог Дионис. Кантаросът се съхранява във фонда на Регионален исторически музей – Ямбол.

Отличените участници ще получат грамота и специална награда на 18.02.2020 г. в рамките на провеждащия се научен семинар „Траките и виното“ в Национален студентски дом -София.