135 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия

Съединението и ямболци

Добрина Берова, историк

Съединението на Княжество България и Източна Румелия, извършено на 6 септември 1885 г., е първото значимо събитие в новата политическа история на България. То маркира нов етап в нейното самостоятелно държавно съществуване. Само 7 г. след Освобождението българският народ направи първата решителна стъпка за пълното си национално обединение, поемайки в свои ръце съдбините на Отечеството.

Ехото от победоносното руско оръжие още не е заглъхнало, когато в Берлин през 1878 г. западните държави, водени от своите интереси, прекрояват картата на Балканите и разпокъсват българските земи в рамките на малкото васално Княжество и Източна Румелия, която е обособена като автономна провинция на Османската империя.

Борбата за пълно национално освобождение и обединение става основен стремеж на целия народ. Съединисткото движение се развива с различна сила като общонационално дело. То подготвя българския народ, както и общественото мнение, за бъдещото сливане на Северна и Южна България и демонстрира неотклонния стремеж на българите към него и за осъществяването му трябва да разчита на собствените си сили.

Населението на Ямболския край, останало в пределите на Източна Румелия, активно се включва в борбата за Съединението с множество митинги и акции още в първите дни след Берлинския конгрес. Над 3500 мъже и младежи получават организирана военна подготовка. Под ръководството на Илия Куртев е организирано Поборническо опълченско дружество. В началото на 1885 г. в града е основан Таен революционен комитет, в чийто състав са включени видни дейци на Съединението като: майор Стефан Любомски, Христо Векилов, Димитър Влахов, Видьо Монев и др. На 2 септември ямболци вече са готови за готвещото се въстание и очакват сигнал от Пловдив.

Христо Векилов / вдясно/, деец за Съединението

Обявяването на Съединението на 6 септември 1885 г. се посреща с буен възторг в цялата страна. Изкуственото разделение на Северна и Южна България е ликвидирано от надигащите се народни маси. Както в много български градове, и в Ямбол се провежда масов тържествен митинг в подкрепа на святото дело.

Съединението на Княжество България и Източна Румелия е събитие с историческо значение за целия български народ. То нанася първия сериозен удар на Берлинския договор. Изцяло българско завоевание – замислено, реализирано  и защитено от българския народ. В него участват всички среди на обществото –  народ, интелигенция, правителство и княз.

В резултат на Съединението България става най-значимата държава на Балканския полуостров, както в териториално и стопанско, така и в политическо и културно отношение.

 

*материалът е публикуван във в. “Делник”, бр. 172/6 септ. 2002г.