130 г. от построяването на железопътната линия Ямбол-Бургас

 Мария Иванова, oтдел Нова и най-нова история, Регионален исторически музей – Ямбол

 

Преди 130 години, на 14 май 1890г.,  е пусната в експлоатация жп линията, свързваща Ямбол с Бургас.

През XIX и началото на XX в. железниците са символ на прогрес. Като средство за стопанско и икономическо развитие на страната те стават приоритет в строителната политика на българските правителства. Важна стъпка в тази посока е направена на 31 януари 1885 г. с приетия от Народното събрание Закон за железните пътища, според който градежът им се извършва от предприемач, но с разрешението на Народното събрание. Така на практика се създава държавен монопол над железопътните линии.

Особени заслуги за разширяването на железопътната мрежа на България има правителството на Стефан Стамболов (1887-1894). През лятото на 1888 г. е завършена и пусната в експлоатация жп линията Цариброд-София-Вакарел (с продължение до Белово), с което се осигурява пряка жп връзка с Централна и Западна Европа. Същата година са доставени и първите локомотиви, поръчани на австрийската фирма „Щатсайзенбан гезелшафт“ – Виена.

Mедал „За построяването на железопътната линия Ямбол-Бургас“

 

Но тъй като трасето от турската граница, през Пловдив, до гара Белово е с концесионер Компанията за източните железници, българските търговци са принудени да изнасят стоките си по тази линия в южна посока към Бяло море.

Проблемът  е решен с приетия на 21 януари 1889 г. закон, с който се регламентира построяването на жп линия Ямбол-Бургас. Тя е изградена по стопански начин за изключително кратко време – от 1 май 1889 г. до 14 май 1890 г. В строителството ѝ участват подразделения на Пионерния полк. За директор-инструктор на линията е назначен чешкият инженер Томас Харовер. Седалището на дирекцията е в Ямбол.

На 14 май 1890 г. княз Фердинанд, княгиня Клементина и министри от кабинета на Стамболов пътуват със специален влак от Ямбол до Бургас, теглен от  локомотивите „Фердинанд“ и „Средна гора“. С това се отбелязва пускането в експлоатация на новата жп линия. Нейната дължина е 110,8 км, а стойността ѝ възлиза на 12 млн. лв. Обслужва се от локомотивите „Цар“ и „Кобург“, получени отново от австрийската фирма STAATSEISENBAHN GESELLSCHAFT (StEG) – Wien.

Свързването на Ямбол с пристанището на Бургас улеснява  до голяма степен търговците, които преди това пренасят своите стоки посредством цели кервани от каруци. През 1897 г. линията Ямбол-Бургас се обслужва от 7 локомотива, 20 пътнически и 224 товарни вагони.

По повод откриването ѝ е учреден медал „За построяване на железопътната линия Ямбол-Бургас”. Върху аверса е образът на княз Фердинанд в профил, заобиколен от надпис „ФЕРДИНАНДЪ I ий КНЯЗЬ НА БЪЛГАРИЯ“, като двете части са отделени една от друга посредством шестолъчи звезди. На реверса е изобразена емблемата на железопътната и телеграфната рота от Пионерния полк – крилато колело със светкавици. Над него е разположена по-малка композиция, съставена от рулетка с кръстосани лопата и топор – символ на сапьорната рота. В пръстен около ръба е изписано “ЯМБОЛЪ – БУРГАСЪ 14. МАЙ 1890”.