1 юни – Международен ден на детето

Мария Иванова, Регионален исторически музей – Ямбол, отдел „Нова и най-нова история”

През настоящата година в България отбелязваме за 95-ти пореден път Международния ден на детето. В световен план празникът води началото си от 1925 г., когато в Женева е проведена Конференция по въпросите за детското здраве. Детето да бъде поставено при условия да се развива правилно – физически и духовно, грижа за сираците и изоставените деца, детето да бъде първото, което да получи помощ при бедствие – това са само част от принципите, прокламирани от Женевската декларация за правата на децата.

Към края на 1925 г. в София се създава Съюз за закрила на децата, клон на международната организация. Той взема решение Денят на детето да се чества у нас ежегодно на втората неделя след Пасха – на св. Мироносици, т.е. на различни дати.

В Ямбол, по инициатива на женското дружество „Развитие“ и със съдействието на общината, в началото на 1927 г. е основан клон на Съюза за закрила на децата. На 8 май същата година за първи път е честван Денят на детето, който се провежда в 1252 селища и са събрани над 880 хил. лв. за детските колонии. Празникът започва с молебен на площада, продължава с манифестация и завършва с увеселения в градската градина. През годината в града ни гостува детска здравна изложба. Само за седмица тя е посетена от 14 хил. души.

През 1928 г. Чирпанското земетресение е причина датата на празника да се промени от 29 април на 20 май. Съюзът за закрила на децата урежда временен пансион за 40 деца на семейства, пострадали от бедствието.

Всяка следваща година събитието е съпътствано с провеждането на квартални събрания на теми, свързани с грижата за детето и неговото здраве. Уреждат се изложби на детски книги от български автори, забави в кино „Светлина“ и др.

През 1935 г. по повод Деня на детето (12 май) за първи път е изграден общоградски комитет под председателството на кмета инж. Апостол Петров.Открита е трапезария, в която през годината се хранят 562 ученици.

В Ямболския съюз за закрила на децата членуват женските дружества „Милосърдие“, „Развитие“, и „Любов към Родината“, Благотворителен комитет при здравно-съвещателната станция, Родителско учителските сдружения при мъжката и девическата гимназии, Просветното дружество, Дружество на запасните офицери, Ловно дружество „Сокол“, Лекарското дружество и др. Голяма част от тези дружества работят непосредствено за отглеждането и възпитанието на децата с откриването на родилен дом за бедни родилки, които подпомагат с хранителни продукти и пелени, здравна съвещателна станция, приют за деца от 3 до 7 години на майки, работещи извън дома, лятно детско игрище, летовище в Созопол и др. За осъществяването на гореизброеното се разчита на материалната подкрепа на държавата, общината и на благотворителността на щедрите ямболци.

През 1949 г. Световната демократична федерация на жените решава 1-ви юни да се чества като Международен ден за защита на децата.

И в нашето съвремие празникът продължава да се отбелязва с концерти, спектакли, изложби и други забавления, но не трябва да забравяме за децата, живеещи в условия на бедност и война.