1 ноември – Ден на народните будители

Христина Женкова, фонд Възраждане, Регионален исторически музей – Ямбол

В навечерието на Деня на будителите ние се прекланяме пред българското книжовно и духовно рицарство. Този наситен с огромен емоционален заряд празник е посветен на делото на книжовниците, просветителите, дейците за националното ни освобождение и на всички, които са съхранили през вековете духовните ценности на нациятa. Всички български будители се сливат в едно колективно мирно войнство, чиято самота  винаги ще ни дава представа за българската историческа вечност.

1 ноември! Той съединява Екзарха и Караджата в променливи, според повелята на времето, пропорции.

Този празник възниква в трудно за българите време: време на духовна разруха, настъпила след Първата световна война, когато за българското общество рухва  възрожденският идеал, когато се явява реалната заплаха от разпадане на националната ценностна система. В такъв момент българите се вглеждат в делата на онези, които в трудните времена на чуждото владичество, със силата на своята мисъл, връщат равновесието и духовната сила на българите.

Българските будители са феномен, който осигурява историческия синхрон между просвета, революция и дипломация.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!