Четириделен църковен печат от село Талашманлий (Генерал Тошево) от 1850 година.

Христина Женкова, фонд „Възраждане“ – Регионален исторически музей


Във фонд „Възраждане“, отдел „Българските земи XIV-XIX век“ на Регионален исторически музей се съхранява четириделен църковен печат от село Талашманлий (днешното с. Генерал Тошево). Печатът е на църковното настоятелство при църквата „Свети Архангел Михаил“ в селото.

Той е бронзов, съставен от четири равни дяла. Височината му с дръжката е 53 мм, а диаметърът – 30 мм. Както повечето църковни печати от периода на Възраждането и този в завършен вид има кръгло централно поле, обиколено с текст на гръцки, съдържащ името на църквата. В централното поле е изобразен храм с купол и кръст, като символ на религиозната и национална устойчивост на българския народ. Под храма е изписана годината 1850. Четирите дяла на печата се съхраняват от петте члена на църковното настоятелство. Едва когато всички части се сглобят заедно с дръжката (която се намира в петия член на настоятелството), печатът става валиден и с него може да се подпечатват официални църковни документи. На практика това означава, че всеки от членовете на настоятелството е съгласен с написаното в съответния документ.

Църквата в Талашманлий (дн. с. Генерал Тошево) е построена около 1843 г., като средствата за изграждането и са изцяло събрани от местното население. Иконите са рисувани от местния самоук майстор Георги Стоянов и подписани на гръцки език. Първи певец в църквата е известният в този край даскал Куню, който превежда и Апостол, и Евангелие от гръцки на български език.

Четириделният печат от църквата „Свети Архангел Михаил“ в с. Талашманлий е особено ценен, тъй като е един от малкото запазени от този период. За съжаление, не разполагаме с данни в кое ателие е изработен. По всяка вероятност той е дело на някоя от работилниците около Самоков или Пазарджик.