На 14 Февруари 2012 г. РИМ – Ямбол бе домакин на XXXI регионална среща на археолозите от Югоизточна България. Изнесените доклади представиха археологическите проучвания през изминалата 2011 г. на територията на Бургас, Казанлък, Карнобат, Нова Загора, Раднево, Сливен и Стара Загора.

* Петър Калчев (РИМ – Стара Загора): Спасителни проучвания в Стара Загора
* Петър Калчев (РИМ – Стара Загора): Спасителни проучвания на надгробна могила „Кюй дере” в с. Скобелево, общ. Павел баня
* Мария Камишева (РИМ – Стара Загора): Археологически проучвания в Августа Траяна през 2011 г.
* Димитър Янков (РИМ – Стара Загора): Новооткрита мозайка в Стара Загора
* Красимир Велков (ИМ – Нова Загора): Спасителни археологически проучвания на надгробната „Златá” могила с. Съдиево, общ. Нова Загора
* Стефан Бакърджиев (РИМ – Ямбол): Археологически проучвания на плосък античен некропол северозападно от северната крепостна стена на Кабиле
* доц. д-р Димчо Момчилов, Росица Христова (ИМ – Карнобат): Археологически проучвания на средновековна крепост Маркели
* Константин Господинов (РИМ – Бургас): Разкопки в м. Света Марина, Созопол
* Стефан Бакърджиев, Явор Русев (РИМ – Ямбол): Археологически проучвания на късноантичната и средновековна крепост „Малкото кале” край село Воден
* Марияна Минкова (РИМ – Стара Загора): Нови монети от археологически проучвания и постъпления в РИМ – Стара Загора
* проф. дин. Васил Николов (НАИМ-БАН): Археологически проучвания на селищната могила край с. Караново
* доц. д-р Борис Борисов (Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”): Средновековно селище в землищата на селата Трояново – Голяма Детелина в комплекса „Марица – Изток”