„Храмът” от селищната могила Драма – Мерджумекя

 

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

По време на археологическите проучвания на селищната могила Драма – Мерджумекя е открит един рядко срещан експонат – модел на храм.

Той е изработен от глина, която след изпичането е придобила черен цвят. Древният майстор е представил постройка, която е свързана с религиозните вярвания на праисторическите хора. Тя има квадратна форма и двускатен покрив, на който са изрязани редици от кръгли отвори. Входът на постройката е широк и има петоъгълна форма. От двете му страни са оформени Г-образни ниши със заоблени ъгли. Култовото съоръжение е допълнително украсено от двойки врязани линии, между които има кръгли или овални ямички. Повдигнато е над земята с помощта на четири овални крачета. Керамичният модел на храм е с височина 10 см.

Датира се в късния халколит (4500 – 4300 г. пр. Хр.).

Миниатюрните модели на сгради предоставят важна информация за два от основните елемента на обществото – бита и религията. Те пресъздават облика на постройките в праисторическата епоха, като подчертават някои техни особености, които не могат да се установят по време на археологическите проучвания. Триизмерните модели разкриват множество подробности за интериора и екстериора на праисторическите сгради. Освен това самото им съществуване, като обект на миниатюризация на реални постройки, позволява на някои изследователи да изкажат предположението, че те са имали по-особена роля в живота на праисторическото общество и са били свързани с определени сакрални действия.

Култовите сгради са неизменна част от културата на всяко едно развито общество. Те са местата, в които жреците и шаманите „контактуват” със света на боговете и „насочват” тяхната енергия към света на живите.

Моделът на храм е изложена в залата на АР „Тракийски и античен град Кабиле”.