Трети античен фестивал „Нике – играта и победата“

На 25 и 26 август 2018 г. групата за исторически възстановки Cohors II Lucensium взе участие в третия античен фестивал „Нике – играта и победата“, който се проведе в АР „Античен град Никополис Ад Иструм” до днешното с. Никюп, Великотърновско. По време на двудневното събитие групата представи римското въоръжение и участва в сблъсъците между римляни и даки. Гладиаторите от Ludus Lupercalis представиха най-кървавите римски игри.

360° снимки на Георги Палпурин са част от проекта ShareBulgaria (Сподели България). Проектът си поставя амбициозната цел да изгради национална база данни с висококачествено визуално съдържание за свободно споделяне, което да представи разнообразните културни, исторически и природни съкровища на нашата Родина в подходяща интерактивна среда.