През 2010 година екип на музея проучва могилен некропол в местността Байлар Кайряк до с. Бояново. Изцяло са разкопани три надгробни съоръжения.

В могила 1 са открити общо 20 погребения. Първичното гробно съоръжение е вкопан между издигащите се над околния терен скали. Върху тях допълнително са подредени камъни, за да се получи правоъгълна гробна камера, в която са извършени общо три погребения. Върху пода на гробната яма лежи възрастен индивид, погребан чрез трупополагане в поза хокер на дясно, с глава на изток, а в краката му е погребано дете. Мъртвите са покрити с пръст и над тях е положен втори възрастен индивид в поза хокер на дясно, но с глава на запад. Около главата и раменете е посипан обилно с охра. Погребаните не са придружавани от погребални дарове. Гробната яма е покрита с надлъжно и напречно разположени дървени греди, от които има запазени следи. След което могилата е затрупана с камъни. В периферията на могилата се откриха още два гроба, изградени по аналогичен начин. Мъртвите са ориентирани изток-запад, с глави на запад. В първия погребението е извършено чрез разчленяване на трупа, а във втория – чрез трупополагане по гръб със свити в коленете крака, паднали в последствие на дясно. Като гробни дарове във втория гроб са поставени керамична кана и две сребърни висулки. След извършването на тези погребения каменната могила е затрупана с пръст. В по-късни периоди тя е донатрупана и в нея са извършвани още погребения. Откриха се 11 гроба от ранната бронзова епоха, 4 от късната бронзова епоха и един от средновековния период.

В могила 2 не са открити гробни съоръжения.

В могила 3 са проучени 4 погребения. Първото е ориентирано югоизток-северозапад, с глава на югоизток. В близост до човешките останки се откриха две малки бронзови плочки с отвори за нитове и стъклено манисто. Гробът се отнася към античната епоха. Другите три погребения се откриха стъпаловидно в дълбочина, в обща яма, запълнена с камъни. И трите погребения са чрез трупополагане, като две са по гръб, със свити в коленете крака, а третото е в изпънато положение. Всички са ориентирани в посока изток-запад с глава на запад. При едно от погребенията като гробни дарове са поставени два съда.