Стартират археологическите проучвания в АР „Тракийски и античен град Кабиле”

Стартират археологическите проучвания в АР „Тракийски и античен град Кабиле” за тази година. Същите през 2016 г. се проведоха в рамките на два месеца от екип на РИМ – Ямбол, с научен ръководител Стефан Бакърджиев и зам.-ръководител Мирослав Козарев, в сектор „Южна крепостна стена”. Зоната на проучването беше определена въз основа на резултатите от геофизично проучване и обхвана площ от 1180 кв.м. Намерените монети на императорите Проб и Нумериан показаха, че късноантичната крепостна стена на Кабиле е изградена през 80-те години на III в.сл.Хр. Нейното разрушаване вероятно започнало в края на IV в.сл.Хр., окончателно е завършено в началото на XX в. Проучена беше почти напълно, представителна сграда, замислена и изградена като единен комплекс, в духа на градските римски жилища. Изцяло бяха проучени западното, южното и по-голямата част от източното крило с общо 16 помещения, организирани около вътрешен двор с имплувиум. Единствено представителните помещения в сградата имат вътрешна мазилка от фин бял хоросан. От изток и запад на сградата се очертаха части от две улици, настлани с дребни камъни, чакъл и фрагменти керамика.