Сребърни висулки от ранната брознова епоха от с. Могила

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

По време на археологическите проучвания на надгробна могила до с. Могила през 2004 г. са открити едни от най-ранните сребърни накити в долината на р. Тунджа. Четирите сребърни висулки представляват 2 спирали от един оборот и 2 спирали от оборот и половина.

Този тип накити са носени на най-видимата част на човешкото тяло – лицето. Те отразяват социалния статус на своя притежател в обществото и като лични вещи са го придружавали в отвъдния свят.

Сребърните висулки са открити в гроб  № 29, който е на мъж. Мъртвият е положен по гръб, с глава на запад. Краката му са свити в коленете и са паднали на дясно. Ръцете му са успоредни на тялото. Гробната яма е застлана с рогозка с жълт цвят. Поръсен е обилно с червена охра. От двете страни на черепа му са открити по две сребърни висулки. Гробът е бил покрит надлъжно с дебели дървени греди. Това е първичният гроб в могилата. Вкопан е в стерилния терен и над него е насипана първата малка могилка.

Между 3500 и 2100 г. пр. Хр. в долината на р. Тунджа се развива ранната бронзова епоха. През този период се появяват първите сечива и оръжия, които са изработени от бронз. Това е смес между мед и арсен или мед и олово. От бронз праисторическите ковачи изработват различни видове брадви, върхове за копия и кинжали. През ранната бронзова епоха се появяват и първите сребърни накити.