Сребърни висулки от ранната брознова епоха от с. Дражево

 

Тодор Вълчев, фонд Праистория, Регионален исторически музей – Ямбол

По време на археологическите проучвания на надгробна могила до с. Дражево през 2004 г. са открити едни от най-ранните сребърни накити в долината на р. Тунджа. Шестте сребърни висулки представляват спирали от по един оборот. Този тип накити са носени на най-видимата част на човешкото тяло – лицето. Те отразяват социалния статус на своя притежател в обществото и като лични вещи го придружават  в отвъдния свят.

Сребърните висулки са открити в гроб № 4. В правоъгълната гробна яма са положени мъж, жена и дете. Мъртвите са в поза хокер един над друг и са били поръсени с червена охра. Като гробни дарове са поставени още 4 керамични съда, бронзово ножче и 2 бронзови шила. Гробната яма е разкрита в центъра на каменен кръг с диаметър 11,0 м., който е изграден от 5 реда ломени камъни с червен цвят.  Височината му е достигала до 0,8 м.

Между 3500 и 2100 г. пр. Хр. в долината на р. Тунджа се развива ранната бронзова епоха. През този период се появяват първите сечива и оръжия, които са изработени от бронз. Това е смес между мед и арсен или мед и олово. От бронз праисторическите ковачи изработват различни видове брадви, върхове за копия и кинжали. През ранната бронзова епоха се появяват и първите сребърни накити.