Сребърен дискос от църквата „Света Троица“ в Ямбол от 1692 г.

Христина Женкова, фонд „Възраждане“, Регионален исторически музей – Ямбол

Във фонд Възраждане на Регионален исторически музей се съхранява сребърен дискос от църквата „Света Троица“. Той представлява кръг с диаметър 190 мм. Крачето за поставка липсва. Има надпис в полукръг на гръцки език.

За специалистите и изследователите на историята на Ямбол, този дискос е особено интересен заради историческата информация, която дава чрез изписания текст. В превод текстът гласи: „Моление. Раб божи Алекси подарява на църквата „Света Троица“ 1692 г.“ Прави впечатление изписването на цифрата „2“, поставена в хоризонтално положение.

Сребърният дискос е единствения веществен паметник, доказващ съществуването на най-старата църква в Ямбол от XVII век. По всяка вероятност по това време в архитектурно отношение тя е представлявала полувкопана в земята постройка (катакомба), както я описват съвременниците. Името на дарителя „раб божи Алекси“, насочва вниманието към една група от по-заможни вече българи, първенци от Ямбол, които постепенно се налагат и започват да играят ръководна роля в обществения живот на града.

По дискоса липсва всякаква украса, нещо характерно за църковно-обредните предмети от XVII век. Не разполагаме със сведения, къде е изработен този дискос. Ранната му датировка предполага да е поръчан и донесен от някой от многото таксидиоти от Атон, посещавали Ямбол. Или пък самият „раб божи Алекси“ е бил търговец – поклонник, който сам е закупил и дарил на храма този сребърен дискос.