Проучен е трибунориума в резервата Кабиле (снимки, звук, видео)

За пръв път от 20 години в Националния археологически резерват „Кабиле“, край Ямбол е изцяло проучен обект. Това е така нареченият трибунориум, сградата, в която е било разположено командването на римския военен лагер през трети век. Сградата е с площ от над един декар и проучванията по нея започнаха миналото лято след сканиране на терена с георадари, припомня директорът на музея Стефан Бакърджиев. Ето и подробностите: Постройката е била изградена от камъни и хоросан, вероятно е била на два етажа – първият каменен, вторият на кирпич. Изградена е най-вероятно в последната четвърт на трети век , т.е. след 270 г. и със сигурност функционира до второто готско нашествие през 378 г. През тези повече от 100 г. тя е претърпяла няколко преправяния.
В сградата, т.нар. трибунориум, е живяло командването на военния лагер, какъвто е бил Кабиле по онова време – 12 души офицери плюс слугите и робите – минимум 20 човека.
Историците смятат, че знаят и кой е живял в нея. През миналата година Николай Шаранков е превел надпис, открит преди около 30 г. в същата зона. От него става ясно, че в 297 г. е завършило препострояването на военния лагер плюс крепостните му стени и това е станало под контрола на центуриона на първа центурия на кохортата, който е бил и комендант на военния лагер – Улпий Аврелиан. Смята се, че най-вероятно самият Улпий Аврелиан и другите центуриони са обитава тази сграда.

Тя е водоснабдена и с канализация. Била е ориентирана на изток, накъдето е бил ориентиран главният вход, поясни Стефан Бакърджиев. Улицата от страната между казармите и сградата е с ширина 12 м, имало е водопроводи, които са минавали под нея. През пространство, организирано около пиластрата, се е влизало в сградата, оттам – през вътрешния двор и се е стигало до т. нар. триклиниум, където са приемани гостите.

Пред трикилиниума портикът на сградата или навеса, е поддържан от колонада с две колони – намерена е базата на едната. От западната страна са били разположени основно стопанските помещения – в самия ъгъл са намерени: тогавашната латрина, т.е. тоалетната на сградата, кухнята, както и „мокро помещение“, където се е перяло. Спалните помещения на хората, които са живеели тук, са били откъм северната страна. Там са намерени принадлежности, характерни за по-обикновен начин на живот. Най-луксозните материали са открити пред триклиниума и между помещенията от северозападната страна.
В рамките на проучванията са открити над 300 монети – и сребърни и бронзови, датирани от края на трети до четвърти век. Чрез тях се датират поне три преустройства на сградата. Открити са над 6 хил. фрагмента керамика и частично са реставрирани над 20 съда. Специалистите предполагат, че ще могат да се възстановят над 50-60 съда, които са от последния период от функциониране на сградата.
Целта е през следващата година да има готов идеен проект как да бъде представена сградата за туристи. Проучванията се финансират изцяло със средства на община Ямбол.

Снимки „Делник“, видео „Диана кабел“, звук „БНР „Хоризонт“