къщата на д-р Иван Бояджиев 1920 г по проект на арх Илия Николов, намирала се е срещу читалище Съгласие

къщата на д-р Иван Бояджиев 1920 г по проект на арх Илия Николов, намирала се е срещу читалище Съгласие