Сградата на кметството – израз на ямболското благоустрояване

Мария Иванова, отдел „Нова и най-нова история”, Регионален исторически музей – Ямбол

До следвоенните години (1918) за Ямбол е характерно едноетажното строителство, предимно къщи с паянтов градеж, оградени с каменни или кирпичени дувари. Улиците са прашни и кални, водопроводите – остарели, а  канализация почти не съществува.

В началото на 20-те г. на XX в. започва нов етап в благоустрояването и хигиенизирането на града, предизвикан от бързото нарастване на населението, стопанското развитие и необходимостта от задоволяване на културни потребности. За целта са отчуждени имоти, съборени са постройки, чиито места се заемат от нови улици и сгради. Определени са терени в градската градина за алеи и колодрум. Безистенът е преустроен в съвременни хали. Построени са общинска ветеринарна лечебница, старопиталище, красива пощенска палата, най-големият и модерен за времето си хотел „Европа“, в строеж е читалище „Съгласие”. Открити са новопостроените училища „Даскал Атанас Кожухаров“, „Георги Дражев“ и „Проф. Петър Нойков“. Поставени са трайни настилки (павиране и шосиране) на улиците, които водят от центъра до ж.п. гарата, от Каргонският до Банския мост. Едновременно са изградени електрическата и водопроводната мрежа на града.

През този период градската общинска управа се сдобива с кокетно и приветливо здание (1928), което се намира на ул.„Александровска“ (дн.„Александър Стамболийски“) до Военния клуб. „Кметството“, както е известно по онова време, асоциираме с  управлението на кмета Стоян Митев. На него принадлежат думите: „… Общината не е място за удовлетворяване амбициите и желанията на разни приятели. Общината е и може да бъде добър стопанин, стига само да се управлява от честна и разумна общинска управа”.

Симетричното разположение на двете нива внушава баланс и самоувереност. Чувството се потвърждава от стоящите едно над друго централен вход, балкон на 2 етаж (където са разположени кабинетите на кмет и помощник кметове) и фронтон.  В сградата има заседателна зала и помещения за общинските служители. Изградена е по проект на архитектите Сава Овчаров и Йордан Йорданов. Тяхно дело са редица запомнящи се обществени и жилищни  постройки в страната като Пощенската палата в Пловдив,  Общинският дом в Сливен, читалище „Съгласие” в Ямбол и много други.

От 1976 г. сградата на кметството е паметник на културата с категория „местно значение“.

През годините в нея се настаняват Районна прокуратура, Бюро по труда, а от 2007 г., след реставрация, се използва от Административен съд – Ямбол.