Първото радио в Ямбол

Таня Иванова, отдел Нова и най-нова история, Регионален исторически музей – Ямбол

Днес във фондовете на РИМ – Ямбол се съхраняват множество интересни спомени, описващи събития, личности, места и представящи любопитни подробности от живота на ямболци. В следващите редове ще прочетете разказа на съгражданина ни Стефан Петров, който ще накара по-възрастните да си спомнят с носталгия за т. нар. „Златни години на радиото”, а за младото поколение вероятно ще звучи абсурдно.

„През 1926 – 1927 г. много се говореше в младежките среди и сред всички граждани на Ямбол за глас по въздуха без жица, за голямо човешко постижение – „радиото”. Един ден пред старото читалище „Съгласие” в Ямбол, което беше срещу сегашната поща, започнаха да издигат телефонни стълбове. Много народ се трупаше пред читалището, чули новините, че ще има радиоапарат, с който ще правят демонстрация вечерта. Нетърпеливи бяха гражданите на Ямбол да чуят това чудо на техниката. Отрано започнаха да идват и да заемат места и в салона на читалището. На уречения час всичко беше утихнало, за да чуе гласа на кутията, която беше на сцената на читалището. Колко много кабели и жици бяха опънати по сцената! И когато настъпи момента да демонстрират звука, в салона имаше мъртва тишина. Всеки с напрегнато напрежение очакваше да чуе нещо и да не изпусне някоя дума, казана от радиото. Техниците се суетяха край апарата, опъваха жиците. Но когато се натисна копчето за звук, апаратът почна да пърка и пращи ужасно. Но слушателите търпеливо чакаха да чуят човешки глас. Уви, това не стана, тъй като от апарата се чуваше само неприятно пращене. Техниците въртяха копчета по апарата, бутаха разни жички, но уви, глас човешки не се чу. След дълго измъчване на апарата и лицата около него се разбра, че няма да се чуе желаният глас и техниците обявиха, че поради атмосферни смущения не може да се предаде човешки глас. От присъствуващите никой не се разсърди, но всички коментираха, че когато и да е, ще се чуе желаният глас по радиото, те имаха вяра в бъдещето на техниката. От дългото време на измъчената демонстрация някои слушатели казваха, че са чули някои думи, което може би е внушение от дългия престой пред апарата мъчител.”

В наши дни спокойно можем да отбележим, че появата на радиото е едно от най-големите постижения в средствата за масови комуникации. То се нарежда успоредно с изобретяването на печатната преса от Йоханес Гутенберг през XV век.