Първият почетен гражданин на град Ямбол

Таня Иванова, отдел Нова и най-нова история, Регионален исторически музей – Ямбол

На 28 май 1930 г. ямболският общински съвет, тогава състоящ се от 16 човека, гласува единодушно решението за провъзгласяването на първия почетен гражданин на град Ямбол. Неговото име е Славейко Василев.

Славейко Василев е роден на 20 юни 1879 г., в Татар-Пазарджишкото село Ветрен. Завършва Пловдивската мъжка гимназия, след което продължава образованието си във Военното училище в София.  През 1912 г. успешно преминава и през Генералщабната академия в Русия.

Когато идват Балканските войни и Първата световна война, Василев взима активно участие в тях и от подпоручик е произведен в чин полковник през 1919 г. Заема поста началник-щаб на 5-та пех. дунавска дивизия по време на Балканските войни. В междувоенния период преподава в Кавалерийската школа. През Първата световна е началник на оперативна секция, началник-щаб на кавалерийска бригада, началник-щаб на Сборна дивизия и командир на ямболския 4-ти конен полк. След края на войните е командир на 27-ми пех. чепински полк и командир на Кавалерийската школа.

Политическата кариера на Василев е не по-малко богата от военната му. Той е един от най-активните офицери в създаването на Военната лига през 1919 г., която играе важна роля в политическия живот на България между двете световни войни. Участва дейно и при сформирането на Народния сговор две години по-късно.

Като член на Военния съюз и Народния сговор участва в подготовката и изпълнението на Деветоюнския преврат през 1923 г., с който е отстранено от власт правителството на БЗНС, начело с Александър Стамболийки. Самият Василев арестува своя земляк Стамболийски, който няколко дни по-късно е убит. След тези събития политическият път на Василев продължава нагоре. Избран е за народен представител в новото правителство на Демократическия сговор на Александър Цанков.

Познанството на Василев и Цанков датира от създаването на Народния сговор, който се обединява с Конституционния блок, за да се роди новата партия Демократически сговор. В следващите седем години, до 1931 г., Сговорът управлява България, а Василев като част от тази партия е избиран многократно за народен представител. Единият път е избран за такъв от жителите на Ямболска околия.

В периода 1926 – 1930 г. Славейко Василев е министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството в правителството на Андрей Ляпчев, който също е част от Сговора. През лятото на 1944 г. отново е министър в същото министерство, но само за няколко месеца, до смъртта си през септември с.г.

Когато в края на май 1930 г. е избран за почетен гражданин на Ямбол, той вече се познава с кмета на града ни по това време Стоян Митев. Двамата са от една и съща партия. 13 души от ямболския общински съвет, които гласуват за Василев, също са техни съпартийци. По покана на същите тези хора Славейко Василев пристига в Ямбол на 31 май 1930 г., придружен от съпругата си и трима народни представители, за да уважи с присъствието си тържественото заседание и банкета в негова чест.

Вечерта в салона на Офицерското събрание ямболската община организира голям банкет, на който присъстват близо 200 видни ямболски граждани, представители на всички партийни и обществени среди. На следващия ден – 1 юни, в 10 ч. общинският съвет е свикан в своя пълен състав, за да започне тържественото заседание. То е открито от кмета Митев, който произнася реч в чест на първия почетен гражданин на Ямбол, очертавайки заслугите на Василев като управник. Вземайки писмото, с което се нотифицира решението на съвета, Василев също държи реч. С нея той благодари за високото отличие, с което е удостоен от ямболци.

Днес, близо 90 години по-късно, традицията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Ямбол” продължава. То се присъжда на български и чужди граждани с изключителни заслуги и особен принос към града ни.