Тодор Вълчев:

АНТРОПОМОРФНА ПЛАСТИКА ОТ СЕЛИЩНАТА МОГИЛА ЯСЪ ТЕПЕ ДО С. КАБИЛЕ


Тодор Вълчев:

ПАНАИР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ И АНИМАЦИИ В АР „ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ“ 

(ПРЕГЛЕД НА МУЗЕЙНИТЕ АНИМАЦИИ – Сборник с доклади от теоретичния модул на проведения Преглед на музейните анимации 12 – 14 май 2017 г., Шумен)


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев:

ИЗДИРВАНИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ПЛОЩ „БОЯДЖИК“, ОБЩ. ТУНДЖА, ОБЛ. ЯМБОЛ


 Илия Илиев, Тодор Вълчев:

АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ЗАЧИСТВАНЕТО НА СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИР ДО С. ВОДЕН


Илия Илиев, Тодор Вълчев:

СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА УПИ I 20043 В М. ТАНДАРСКИ БАИР ДО С. ХАДЖИДИМИТРОВО, ЯМБОЛСКО


Тодор Вълчев:

СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА УПИ I 20055 В М. ТАНДАРСКИ БАИР ДО С. ХАДЖИДИМИТРОВО, ЯМБОЛСКО


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев:

СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА НАДГРОБНА МОГИЛА № 10000907 ПО АИС АКБ, С. БОТЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Тодор Вълчев, Илия Илиев, Стефан Бакърджиев:

РЕДОВНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ПРАИСТОРИЧЕСКАТА МАЛЕВА МОГИЛА ДО С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев:

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „МАЛКОТО КАЛЕ“, С. ВОДЕН, ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев:

СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СЕЛИЩЕ ОТ РАННАТА И КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА, РИМСКАТА ЕПОХА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО – ОБЕКТ № 1 ПО ТРАСЕТО НА ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД № 2 ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ (I ЕТАП)


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев, Илия Илиев:

СПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА СЕЛИЩЕ ОТ РАННАТА И КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА, РИМСКАТА ЕПОХА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО – ОБЕКТ № 1 ПО ТРАСЕТО НА ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД № 2 ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ (II ЕТАП)


Тодор Вълчев, Илия Илиев:

РЕДОВНО AРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ПРАИСТОРИЧЕСКАТА МАЛЕВА МОГИЛА ДО С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Тодор Вълчев:

КУЛТОВА МАСИЧКА ОТ КЪСНИЯ НЕОЛИТ


Стефан Бакърджиев, Тодор Вълчев, Илия Илиев:

СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА СЕЛИЩЕ ОТ РАННАТА И КЪСНАТА ЖЕЛЯЗНА ЕПОХА, РИМСКАТА ЕПОХА И СРЕДНОВЕКОВИЕТО (ОБЕКТ № 1 ПО ТРАСЕТО НА ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД № 2 ЗА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ) ПРИ С. ЛОЗЕНЕЦ, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ


Стефан Бакърджиев, Мирослав Козарев:

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА В АР „ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ“ СЕКТОР „ЮЖНА КРЕПОСТНА СТЕНА“