Проф. Александра Димитрова-Милчева – археологът, проучил Базилика № 1 в Кабиле, празнува днес 90-годишен юбилей

Професор Александра  Димитрова – Милчева е родена на 14 декември 1931 г. в кв. „Аврен“ в гр. Ямбол. През 1954 г. завършва с отличие висшето си образование по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1960 г. постъпва като специалист в Археологическия институт с музей при БАН (днес НАИМ – БАН). От 1962 г . е научен сътрудник. През 1975 г. защитава докторска дисертация в университета в Санкт Петербург (тогава Ленинград). Специализира още в Италия (1975) и Германия (1980). През 1977 г. е избрана за ст.н.с. I ст. (Доцент), а от 1992 г. – за старши научен сътрудник I ст. (Професор). От 1982 до 2001 г. завежда Секцията по Антична археология на Археологическия институт с музей при БАН .

От 1977 г. е редовен член на организацията за изследване на римска керамика Рей Кретарие Романе Фауторес. От 1989 г. е член-кореспондент на Германския археологически институт, а от 1991 г. – на Британското ювелирно дружество.

Членува още в Специализирания научен съвет по стара история, археология и етнография и във Висшата атестационна комисия по история при Министерски съвет.

Присъдени са ѝ званието „Заслужил деятел на полската култура” и Награда за цялостен принос в археологията от Министерство на културта (2014).

Бидейки родена в гр. Ямбол, Александра Димитрова – Милчева е един от първите специалисти в своята област, които обръщат внимание на археологическото богатство на Ямболския регион, като публикува проучванията на тракийските могили на връх Вишеград и Кабиле.

Професор Александра Димитрова – Милчева е един от основните инициатори и радетели за започването на редовни археологически разкопки на Тракийския и античен град Кабиле през 1972 г.  Още от началото тя е заместник-ръководител на научния колектив, изучаващ този изключително важен за науката обект. Александра Димитрова – Милчева проучва и публикува един от най-значимите раннохристиянски обекти в България, а именно Базилика № 1 в Кабиле.

Допринася значително за появата на Ямбол на световната археологическа карта с публикацията си за гробната находка (т.нар “ваза диатрета”) от IV век сл. Хр. от ямболския квартал “Аврен“, поместена в най-престижното американско специализирано издание “Journal of Glass“, както и с материала за златния пръстен с гема с изображение на имп. Константин Велики, намерил място в немски издания. Тези находки, заедно със златната фибула, намерена в гроба в кв. “Аврен, са най-ценните експонати във  фонда на РИМ – Ямбол.

Музейната колегия при Регионален исторически музей –Ямбол поздравява проф. Александра Димитрова – Милчева за юбилейния ѝ рожден ден и ѝ пожелава да бъде здрава.

В знак на признание за огромния ѝ принос към изследването  и популяризирането на археологическото културно наследство на Ямбол и региона и по повод 90-годишния ѝ юбилей, по предложение на музейната колегия при Регионален исторически музей – Ямбол, кметът на Община Ямбол г-н Валентин Ревански  удостоява проф. Александра Димитрова – Милчева с Почетен знак „Герб на Община Ямбол“ .

Д-р Стефан Бакърджиев, директор на Регионален исторически музей – Ямбол, връчи  днес отличието  на проф. Димитрова – Милчева от името на г-н Ревански.