Представят предмети от надгробни могили край Ямбол в Националната археологическа изложба

Експонати от две надгробни могили, проучени през миналото лято в Ямболско, ще бъдат представени в годишната Национална археологическа изложба. Предметите са открити по време на съвместна българо-полска експедиция.

Една от проучените надгробни могили се намира в района на античния град Кабиле.

„Разкрихме един сравнително богат гроб от средата на III век преди Христа. Вероятно това е на тракиец, който е живял в Кабиле. Млад около 18годишен”, каза директорът на Регионалния исторически музей в Ямбол д-р Стефан Бакърджиев.

В надгробната могила на тракийския воин са открити типични за бита предмети.

„Една амфора за вино, картеровиден съд. Тези картеровидни съдове са използвани, понеже тогава са пиели виното разредено. В този съд го смесват към три части вода и вино. От този съд наливат в чашата, покрита с лаврово венче като украса. Задължително в гроба се слага лампа, която трябва да осветява пътя на мъртвия в задгробния живот“, допълни Стефан Бакърджиев.

Позлатен венец

Най-ценният експонат открит в гробницата е позлатен венец.

„Интересното в случая е, че това е втория гроб, който намираме в Кабиле, където всъщност погребания е увенчан с венец, изработен от глина, бронз и с позлатени листа, което наистина показва, че погребаният е бил аристократ от Кабиле“.

Изяснено е и кога е направена могилата.

„Около 240 г. преди Христа, тъй като заедно в гроба е поставена и бронзова монета на Антиох Втори, която е подпечатана с контрамарката на Кабиле. За тези монети, ние знаем много точно, че те са от 246-240 година“, изтъкна Стефан Бакърджиев.

Другата проучена могила също е на тракийски воин. Тя е в района на село Зимница и датира от доста по- късен период. В нея са открити аскус, който до момента в Регионалния музей не притежават. Вероятно съдът е закупен от гръцките колонии на Черно море. Открити са и тракийска паница, както и малък крив нож.

Разкопките и на двете могили  са финансирани изцяло от Полската академия на науките и Института по археология и етнология в Краков.

Репортажа можете да чуете в звуковия файл.

Българско национално радио www.bnr.bg