„Поселищен живот в Тракия“

На 8 ноември в Етнографския комплекс в кв. Каргон ще се проведе V-я международен симпозиум “Поселищен живот в Тракия”. Представените доклади ще бъдат свързани с различни етапи от развитието на античния период в Югоизточна България.

Петият симпозиум “Поселищен живот в Тракия” е посветен на 40 годишния юбилей на редовните археологически проучвания в античния град Кабиле и 100 години от първите разкопки, ръководени от Богдан Филов.

Be the first to comment

Leave a Reply