Писано великденско яйце

От 2. до 6. април се организира традиционната Работилница за писано великденско яйце. Участниците в Работилницата ще имат възможността, с помощта на специални писалки, да изпробват една от популярните традиционни техники за рисуване на яйца с восък и боядисването му – т. нар. восъчна техника.

За целта е необходимо всеки желаещ да носи по едно сварено яйце. В музея може да се закупи издухано яйце (15 ст. за бр.) и комплект писалки с материали (4,50 лв.).

Работилницата ще бъде отворена  от 9.00 до 12.00 h и от 13.00 до 16.30 h, в залата на I етаж в РИМ – Ямбол.

Заявки за участие на тел.: 66-34-11; 66-34-16; 66-34-03.

Be the first to comment

Leave a Reply